آخرین مهلت آموزشی حذف تکدرس

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند؛ آخرین مهلت آموزشی حذف تکدرس در نیمسال اول ۹۵-۹۴ ، پانزدهم آذرماه (۱۵/ ۰۹/ ۹۴) می باشد. بر این اساس دانشجویانی که مشمول این قسمت بر اساس آیین نامه آموزشی می شوند، تا این زمان اقدام کنند. شایان ذکر است که پس از پایان زمان ذکر شده، آموزش هیچ اقدامی صورت نخواهد داد.

بر اساس آیین نامه آموزشی؛

  • حذف تکدرس تنها در یکی از درسهای تئوری با تایید استاد و گروه آموزشی انجام می گیرد. (دروس عملی مشمول حذف تکدرس نمی شود)
  • غیبت دانشجو در آن درس بیش از (۱۶/۳) سه، شانزدهم مجموع ساعت آن درس نباشد.
  • برای ورودیهای ۹۴ تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود
  • و برای ورودیهای قبل از ۹۴ تعداد واحدهای باقیمانده نباید کمتر از ۱۴ واحد شود.

اداره آموزش مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

Print Friendly, PDF & Email