—————————————— چارت درسی  ——————————————–

برای دانلود بر روی رشته تحصیلی خود کلیک نمایید. 

 

مهندسی ایمنی

مهندسی برق

مهندسی صنایع 

علوم مهندسی(گرایش فیزیک مهندسی خوشه علم مواد)

علوم مهندسی(گرایش فیزیک مهندسی خوشه حرارت و سیالات)

 مهندسی عمران

کاردانی  مکانیک

کاردانی مواد

مهندسی کامپیوتر

مهندسی شیمی

مهندسی  مکانیک (گرایش سیالات)

مهندسی  مکانیک (گرایش ساخت و تولید)

مهندسی  مواد (ورودی ۹۳ وقبل از آن)

مهندسی  مواد (ورودی ۹۴ و بعد ازآن)

 

 

 

فرم های دانشجویی فرم های کارکنان آیین نامه های آموزش
تغيير رشته داخل دانشگاه برنامه تدریس پیشنهادی اساتید آیین نامه آموزش
درخواست انتقال دائم توام با تغيير رشته قرارداد حق التدریس اساتید تابستان مدعو
فرم امتحان معرفی به استاد تمدید قرارداد
فرم حذف تک درس درخواست حل التمرین
فرم های کارآموزی رفتن به همایش
مرخصی سربرگ امتحان نیم سال اول ۹۴-۹۳
مهمانی فرم اعلام نمره درس معرفی به استاد
هم نیاز فرم بکار گیری حق التدریس
فرم پروپزال  
فرم ميهماني نيمسال تابستان  
 فرم انتخاب واحد نیمسال تابستانی   
شیوه نامه نگارش پایان نامه  
 فرم برگه انتخاب واحد دستی  
 درخواست حذف ترم  
 

 

Print Friendly, PDF & Email