اداره رسیدگی اسناد

  • رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های اجرائی
  • رسیدگی به اسناد هزینه ای عاملیت ها و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های مربوطه
  • رسیدگی به اسناد تنخواه گردان ، پیش پرداختها و علی الحساب ها و دستورالعمل های مربوطه
  • رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی
  • ثبت کلیه قراردادهای منعقده در سیستم نرم افزاری
  • صدور بخشنامه ، دستورالعمل های قانونی و حسابداری جهت عاملیتها و ارکان وزارتخانه
  • پاسخگویی به مراجع نظارتی وزارت متبوع و مستقر در وزارت متبوع
  • رسیدگی به اسناد پرداختی پرسنلی با آخرین دستورالعمل های صادره
  • شرکت در جلسات مناقصات
  • رسیدگی به اسناد پرداختی و تسویه حساب های دانشجویان بورسیه
  • بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای معاونت ها
  • فایل بندی قراردادهای داروئی و خرید کالا
  • مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی
  • بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در این اداره
  • پاسخگو بودن به سوالات و مشکلات واحدهای تابعه توسط تلفن و حضوری
  • تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفضیلی دانشگاه
  • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق
  • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
  • ابلاغ قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها به واحدهای تحت پوشش
  • انجام امور مربوط و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان مورد ایراد قرار می گیرد.
  • استعلام در مورد فاکتورهایی که نیاز به تعیین قیمت مصوب در قیمت های بازار در پرداخت های اداری باشد.
 • انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز

 

شرح وظایف اداره تنظیم حساب

  • کنترل سر فصل حسابداری اسناد هزینه ای و عاملیتها
  • تبدیل اسناد ( موقت بر دائم و نگهداری ( بایگانی ) ) آنها
  • کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر اعتبارات و تنظیم حسابها
  • کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر صدور چک و تنظیم حسابها
  • پویش اسناد از طریق فیزیک اسناد در نرم افزار و اسکن ضمائم و مدارک اسناد مالی
  • کنترل ضمانت نامه های بانکی
  • تهیه صورتحساب ابطال چکهای بین راهی و واریز آن به خزانه
  • تهیه گزارشات بدهی های سنواتی و صدور اسناد حسابداری و اصلاح مانده بستانکار حسابهای سنواتی
  • دریافت و استرداد مبالغ سپرده و تمرکز آن در خزانه
  • تهیه صورتحساب نهایی ماهانه پس از انجام اصلاحات
  • پاسخ گویی به درخواست ها و مکاتبات مراجع ذیصلاح نظارتی
  • برسی حسابهای عاملین ذیحساب
  • تهیه صورتحساب نهایی سنواتی و تهیه تفریغ بودجه کلیه حسابهای جاری،اختصاصی و متفرقه
  • مغایرت گیری تفریغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادی و دارائی
  • نظارت بر عملکرد صدور چک و صدور سند
 • تهیه و گزارش سوابق پرداختی جهت تنظیم اسناد استرداد سپرده به ارباب رجوعان ثبت اسناد در دفاتر روزنامه و دفاتر کلی علاوه بر ثبت نرم افزار

 

Print Friendly, PDF & Email