به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند، مطابق پیگیری های انجام شده ی کتابخانه مرکزی مجتمع، دسترسی به منابع الکترونیک (کتاب و مقالات) به شرح زیر فرآهم گردیده است.

·      دسترسی به کلیه مقالات (کنفرانسی و ژورنال)  وبسایت مرجع دانش (سیویلیکا) به آدرس www.Civilica.Com به صورت IP-Base . قابل دانلود از تمامی سیستمهای متصل به اینترنت در مجتمع.

·      دسترسی به کلیه مقالات (کنفرانسی و ژورنال) مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ISC به آدرس: http://ricest.ac.ir قابل دانلود از طریق ارسال درخواست به کارشناسان کتابخانه.

دسترسی به کلیه مقالات لاتین ISI و کتابهای الکترونیک لاتین، کلیه ی انتشارات از جمله Elsevier Springer, Wiley, Emerald, Scopus, … از طریق اشتراک منابع الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد. قابل دانلود از طریق ارسال درخواست به کارشناسان کتابخانه.

Print Friendly, PDF & Email