به نام خداوند جان و خرد

با سلام و درود

به استحضار کلیه دانشجویان محترم می رساند، مطابق با آیین نامه میهمانی و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تقاضای دانشجو به صورت میهمان یا انتقال فقط یکبار در سال و تنها از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت عتف امکان­پذیر می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با توجه به کثرت متقاضیان میهمانی و انتقال و محدودیت ظرفیت و امکانات از پذیرش هرگونه درخواست میهمانی و انتقال در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴- ۹۵ معذور می باشد و به تقاضاهایی که خارج از چهارچوب اشاره شده به صورت نامه حضوری یا هر شکل دیگری ارائه شود پاسخ نخواهد داد.

مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

Print Friendly, PDF & Email