ثبت نام ترم تابستان از ۱۰تیرماه تا ۱۸تیرماه

برنامه ریزی و اعلام حد نصاب رسیدن کلاسها ۲۰تیرماه

شروع کلاس ها ۲۴تیرماه

پایان کلاس ها ۱شهریور ماه

شروع امتحانات ۴شهریور ماه تا ۷شهریور ماه

Print Friendly, PDF & Email