اصلاحیه:
با توجه به مشکلات به وجود امده در رزرو
دانشجویان عزیز توجه نمایند
رزروها به صورت قبل می باشد
یعنی یک عدد شام یک عدد صبحانه
با این تفاوت که وعده شام هم همانند وعده سحر (صبحانه) می باشد.


با توجه به اینکه برنامه غذایی در وعده شام تغییر کرده لذا ضروری است کسانی که تمایل به دریافت شام با برنامه جدید دارند نسبت به رزرو مجدد شام اقدام نمایند…

Print Friendly, PDF & Email