**قابل توجه دانشجویان محترم**

به اطلاع می رساند آخرین مهلت انتخاب واحد دستی تا پایان وقت اداری تاریخ ۲۲/۰۶/۹۶ می باشد. پس از پایان تاریخ مقرر در صورت عدم انتخاب واحد دانشجویان مشمول جریمه نقدی مصوبه چهارمین نشست هیات امنا مورخ  ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ می شوند.

Print Friendly, PDF & Email