اهداف وچشم انداز ۵ ساله آزمايشگاه مركزي مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
اهداف:
– افزايش بهره وري ازامکانات و تجهيزات پژوهشي
– فراهم ساختن زمينه و بستر لازم جهت انجام پژوهش هاي بنيادي و کاربردي
– استفاده بهينه از توان پژوهشي اعضاي هيات علمي
– بهبود کيفيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي
– ايجاد ارتباط بين آزمايشگاه هاي داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل
– ايجاد ارتباط با نهاد ها و شرکتهاي هاي علمي، تحقيقاتي و صنعتي به منظور ارائه خدمات متقابل
– ارايه خدمات مشاوره اي و انجام فعاليتهاي متنوع آزمايشگاهي با کيفيت بالا در زمينه هاي مختلف
– برآورده سازي الزامات استانداردها در انجام آزمون ها
– استاندارد سازي در خصوص تعميرو نگهداري تجهيزات موجود و کاليبراسيون دستگاه ها
– پياده سازي استاندارد مديريت براي بالا بردن بهره وري آزمايشگاهها.
– بکارگيري افراد توانمند در آزمايشگاه‌ها جهت اطمينان از حصول نتايج صحيح و دقيق و آشنايي تمامی کارشناسان با کليه روش‌هاي اجرايي در فعاليتهاي مرتبط با محدوده عملکرد آزمايشگاه و ارتقاء سطح مهارت و اثربخشي از طريق آموزش‌هاي مستمر، سيستماتيک و برنامه‌ريزي شده.
– ايجاد بانک اطلاعاتي تجهيزات آزمايشگاهي و نيازهای تجهيزاتی کلان دانشگاه
– ایجاد نظام HSE

چشم انداز:
خريد و تجهيز دستگاه هاي جديدي كه امكان استفاده براي چند رشته باشد،
ارائه خدمات همه دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه به صورت غير حضوری از طريق سیستم نرم افزاری جامع آزمايشگاه مركزي با قابلیت پیگیری در هر مرحله و ارسال نمونه از طريق پست پيشتاز.
برگزاري گارگاه هاي آموزشی مرتبط با دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه مركزي براي دانشجويان، اساتيد و حتي بررسي امكان استفاده از دستگاه هاي كلان موجود در گروه هاي آموزشي به صورت زير مجموعه اي از آزمايشگاه مركزي و امكان ارائه خدمات آن ها به بيرون از دانشگاه با دريافت هزينه .
پياده سازي سيستم دستمزد بر اساس عملكرد (Pay per performance)
تعريف شاخصهاي لازم براي مانيتورنيگ كيفيت و بهره وري در آزمايشگاه ها جهت اتخاذ تصميمات به موقع براي مقابل با تهديدات و شناخت و استفاده از فرستها
پياده سازي سيستم باز خورد از مشتري جهت بازاريابي بهتر و نيز شناخت نياز هاي واقعي مشتريان جهت ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر
پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري داخلي مخصوص براي ارتباط آزمايشگاههاي مختلف و نيز ارتباط بين سرپرستي و قسمتهاي مختلف در جهت كاهش زمان تلف شده و نيز جلوگيري از كاغذ بازي اضافي

Print Friendly, PDF & Email