به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین فرماندار اسفراین از خوابگاه پسرانه ساریگل و پروژه خوابگاه دخترانه خیرساز این مجتمع بازدید کردند.

Print Friendly, PDF & Email