تجهیزات آزمایشگاه نانو

 

 

 1500

کوره تیوبی ۱۵۰۰ درجه

————————————————————————–

 

 

کوره آزمایشگاهی پزشکی

————————————————————————–

 

 

کوره باکسی ۱۲۰۰ درجه

————————————————————————–

DSC_0114

کوره باکسی ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد

————————————————————————–

 

 

کوره باکسی ۱۲۰۰ درجه دقیق

————————————————————————–

 

نانو

نانوکلویید ساز plasma 

————————————————————————–

DSC_0115

دستگاه اسپکتروفتومتری (UV-Vis Spectrophotometer)

————————————————————————–

 

DSC_0102

دستگاه پتانشیو استات spmp 500

 

 

Print Friendly, PDF & Email