تجهیزات آزمایشگاه انرژی 

 

DSC_0091

دستگاه CVD

————————————————————————–

DSC_0104

 

 

دستگاه Oven

————————————————————————–

DSC_0093

دستگاه Spray Coating 

————————————————————————–

DSC_0083

دستگاه Sprin Coating

————————————————————————–

DSC_0099

دستگاه سانتریفیوژ

————————————————————————–

DSC_0082

دستگاه مجموعه خورشیدی (Solar Cell)

————————————————————————–

DSC_0077

دستگاه اسیلوسکوپ دوکاناله

————————————————————————–

DSC_0089

دستگاه روتاری متر

————————————————————————–

 

 

Print Friendly, PDF & Email