بسمه تعالی

تقویم آموزشی  ترم تابستان سال تحصیلی ۹۶- ۹۵

 

۱۰ تا ۱۸ تیرماه ثبت نام دانشجویان
شنبه ۲۴ تیرماه شروع کلاسها
چهارشنبه ۱ شهریور ماه پایان کلاسها
۴ تا ۷ شهریور ماه تاریخ برگزار ی امتحانات

 

دروس ارائه شده:

زبان خارجی   فارسی اندیشه ۲ دروس عمومی
ریاضی ۱ ریاضی ۲ معادلات دیفرانسیل فیزیک ۱ فیزیک ۲ دروس پایه
ریاضی مهندسی   استاتیک ایستایی مقاومت مصالح مبانی کامپیوتر   دینامیک ماشینهای الکتریکی ۱  مبانی برق۲  –  مدار الکتریکی ۱  – مبانی برق ۱ دروس اصلی و تخصصی

 تذکرات مهم :

– ترم تابستان حذف و اضافه و حذف اضطراری نخواهد داشت .

– چنانچه کلاس به حد نصاب نرسد تشکیل نخواهد شد.

– دروس اصلی و تخصصی قابل انتخاب واحد برای دانشجویانی است که یکباردروس مذکور را افتاده باشند.

در صورت انصراف یا عدم مراجعه دانشجو، شهریه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

– شرط ثبت نام اولیه پرداخت شهریه ثابت ترم تابستان می باشد.

– تبصره : در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس  شهریه عودت داده می شود.

 

 مدیریت خدمات آموزشی مجتمع

Print Friendly, PDF & Email