تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

 

انتخاب واحد بر اساس ورودی ها:

 

         ورودی۹۱                                         ۶ بهمن ۹۴

         ورودی۹۲                                         ۶ بهمن۹۴

         ورودی۹۳                                         ۷  بهمن۹۴

         ورودی۹۴                                         ۷بهمن۹۴

        کلیه ورودی ها                                  ۸ بهمن ۹۴

         شروع کلاس ها                               ۱۰بهمن ۹۴

        حذف و اضافه                                 ۱۷ و ۱۸ بهمن۹۴

        حذف تکدرس                                 ۱۹ بهمن تا۲۵ اردیبهشت ۹۵

         پایان کلاس ها                               ۱۳ خرداد ۹۵

         امتحانات                                      ۱۶ خرداد ۹۵ تا ۳۱ خرداد ۹۵به مدت دو هفته 

 

مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

Print Friendly, PDF & Email