به اطلاع داشجویان گرامی می رساند خوابگاههای خودگردان مورد تایید دانشگاه فنی مهندسی به شرح ذیل می باشد.
۱- خوابگاه پردیس (آقایان )بامدیریت آقای خلیل الهی شماره تماس ۰۹۱۵۳۷۲۲۹۷۹
۲-خوابگاه امام رضا (ع) (آقایان) با مدیریت آقای حاتمی شماره تماس ۰۹۱۵۳۷۲۲۷۷۳
۳-خوابگاه توحید (خواهران) با مدیریت آقای ایزمهر ۰۵۸۳۷۲۶۱۴۶۷
سایر خوابگاه مور تایید دانشگاه نمی باشند لطفا به دوستانتان اطلاع رسانی کنید

Print Friendly, PDF & Email