مشخصات :

مدل RV10

 • بازیابی موثر حلال ها
 • انجام عمل استخراج
 • تغلیظ عوامل موجود در محلول به صورت اختصاصی (بالا بردن غلظت روغن اکالیپتوس در مصارف پزشکی)
 • خشک کردن پودر ها
 • جداسازی مواد مخلوط ها (مخلوط آب و استون)
 • تقطیر مواد حساس به دما در خلع
 • تقطیر تحت گاز بی اثر برای مواد حساس به اکسیژن (تقطیر اتر بدون تولید پراکسید)
 • سنتز شیمیایی با ریفلاکس
 • استخراج (حفظ متانول در طول فرآیند خالص سازی سوخت های بایو)

کارایی:

 • حمام شیمیایی تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد
 • موتور گرداننده روتور همزن
 • قابلیت نصب بالن های با اندازه های متفاوت
Print Friendly, PDF & Email