مشخصات:

  1. ردیاب منبع نوری با یک درجه آزادی و کنترلر مجزا برای محیط داخل و خارج
  2. مجموعه تست سلول خورشیدی و محاسبه بازده و جریان و ولتاژ بر اساس شار نوری ورودی
Print Friendly, PDF & Email