مشخصات:

  1. طول یک متر با دمای بیشینه نامی ۹۰۰ و کاری ۸۵۰ درجه سانتی گراد
  2. ۳ ناحیه دمایی مختلف با اختلاف دمای حداکثر ۲۰۰ درجه سانتی گرادی با فواصل ۴۰ سانتیمتر
  3. مجرای عبور گاز در ابتدا و انتها
  4. سیستم کنترل دبی ۳ گاز مختلف بطور همزمان

کارایی:

لایه نشانی و پوشش مواد اکسیدی و غیر اکسیدی روی زیر لایه های مختلف- اتمسفری، تحت گاز، تحت خلأ نسبی ۱۰^(-۲) و …

 

Print Friendly, PDF & Email