مشخصات:

  1. حجم ۵۰ لیتری
  2. سه طبقه با طبقات جابجایی پذیر
  3. حداکثر دمای نامی کاری ۲۰۰ درجه سانتی گراد
  4. قابلیت برنامه ریزی و زمانبندی
  5. سیستم تهویه و کنترل ورود و خروج هوا (اتمسفریک و غیراتمسفریک)

کارایی:

خشک کردن ظروف و مواد سنتز شده – اتوکلاو و …

 

Print Friendly, PDF & Email