مشخصات:

  1. پمپ خلأ ۱۰^(-۴)
  2. دور کاری ۴۰۰۰ و ۷۰۰۰ rmp، قابلیت تنظیم و تغییر دور

کارایی:

لایه نشانی محلول ها روی زیرلایه های مختلف تحت شرایط اتمسفری

Print Friendly, PDF & Email