مشخصات:

  1. بستر دورانی با امکان حرارت دهی تا دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد
  2. مکانیزم پاشش شامل بازو با ۲ درجه آزادی با کنترلر الکترومکانیکی
  3. سیستم کنترل دبی پاشش
  4. قابلیت ایجاد فضای ایزوله شده حین عملیات اسپری تحت دما

کارایی:

لایه نشانی ترکیبات اکسیدی و غیر اکسیدی روی زیرلایه های مختلف

Print Friendly, PDF & Email