به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دکتر حیدری با مدیرعامل بانک رسالت خراسان شمالی و مدیر بانک رسالت شعبه اسفراین دیدار و گفتگو کردند.

Print Friendly, PDF & Email