راهنمای  تصویری  ثبت نام غیرحضوری دانشجویان جدید الورود

مرحله ۱ 

مرحله ۲

مرحله ۳

مرحله ۴

مرحله ۵

مرحله ۶

مرحله ۷

مرحله ۸

 

 

 

برای دانلود آموزش تصویری اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email