ضمن عرض تبریک خدمت شما و خانواده های گرامی قبول شدگان کارشناسی ناپیوسته  ، زمان ثبت نام الکترونیکی این دسته از دانشجویان در تاریخ های ۹۶/۰۷/۰۲ و ۹۶/۰۷/۰۳  و در تاریخ های  ۹۶/۰۷/۰۴  و ۹۶/۰۷/۰۵ به صورت حضوری خواهد بود .

تذکر : این دسته از دانشجویان نیاز به تحویل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی ندارند در عوض مدارک کاردانی خود را بایستی ارائه دهند.

 

Print Friendly, PDF & Email