نياز روز افزون بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی کشور به فناوری های نوين، به منظور رفع نيازهای حال و آينده، نياز به ارائه آموزش های لازم، برای تربيت نيروی فعال در اين زمينه ها را توجيه می نمايد. به علاوه، دستيابی کامل به دانش يک فناوری خاص، بدون همکاری و تشريک مساعی علوم مختلف مرتبط با آن، غير ممکن به نظر مي­رسد. آنچه رشته فناوري های نوين را در بين ساير رشته های مهندسی، برجسته مي­نمايد، ضرورت همکاری رشته­ های مختلف مهندسی در آن است. در اين راستا، دانشکده فناوري های نوين در نظر دارد، با همکاری اساتيد رشته های مختلف علمی و مهندسی، متخصصانی تربيت نمايد که توانايی انجام تحقيقات، با محوريت دستيابی به فناوري های مورد نياز کشور را داشته باشند.

 

تعداد دانشجویان  دانشکده مهندسی مواد، ایمنی، شیمی به تفکیک رشته

 • مهندسی مواد ۲۵۸ نفر
 • مهندسی شیمی ۱۳۰ نفر
 • مهندسی ایمنی ۱۲۴ نفر
 • کاردانی مواد ۲۲ نفر

 

لیست اعضای هیئت علمی  و بورسیه دانشکده مهندسی مواد، ایمنی، شیمی

 • دکتر غلامرضا حیدری
 • دکتر صدیقه عباسی
 • دکتر مهری سادات اکرامی
 • دکتر رقیه خالقیان
 • مهندس فاطمه سعید‌پور
 • مهندس میثاق قمری
 • مهندس مصطفی طهری
 • مهندس زهرا جمیلی شیروان

 

الف) آزمایشگاه‌ها

 • آزمایشگاه شیمی عمومی
 • آزمایشگاه شیمی آلی
 • آزمایشگاه شیمی تجزیه
 • آزمایشگاه خواص مکانیکی
 • آزمایشگاه ریخته‌گری
 • آزمایشگاه متالوگرافی
 • آزمایشگاه عملیات حرارتی
 • آزمایشگاه انجماد فلزات
 • آزمایشگاه شکل دادن فلزات
 • آزمایشگاه مصالح قالب‌گیری

 

 

ب) کارگاه‌ها

۱-    کارگاه ماشین ابزار و جوشکاری ( ابمنی)

۲-    کارگاه عمومی (مواد، مهندسی شیمی)

۳-     کارگاه ریخته‌گری۱(مواد)

۴-    کارگاه ریخته‌گری ۲(مواد)

۵-    کارگه ریخته گری۳(مواد)

۶-    کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای آهنی

۷-    کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای غیرآهنی

۸-    کارگاه فلزکاری

۹-    کارگاه مدلسازی۱

۱۰-   کارگاه مدلسازی۲

۱۱-   کارگاه جوشکاری

۱۲-   کارگاه ماشین‌ابزار

۱۳-   کارگاه عملیات حرارتی

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email