با سلام
قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۶

شماره کارت و پسورد تغذیه جهت رزرو غذا فعال گردیده لذا جهت دریافت و رزرو غذا به امور دانشجویی مراجعه نمایید.
بدیهی است دریافت غذا از روز چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ به بعد فقط با رزرو از طریق سامانه تغذیه موجود در سایت دانشگاه ممکن خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email