مسابقات برنامه نویسی مجتمع آموزش عالی اسفراین با هدف تقویت روحیه تیمی، رقابت و خلاقیت دانشجویان و همچنین افزایش توانایی تحلیل و حل مسئله در بین دانشجویان مجتمع برگزار خواهد شد. برخی از نکات حائز اهمیت برای شرکت در مسابقه عبارتند از:

  • تیم ها در قالب گروه های ۲ نفره با هم رقابت می کنند.
  • مسابقات بصورت حضوری و در زمان مشخص برگزار خواهد شد.
  • دسته بندی سوالات بصورت آسان و سخت خواهد بود، به هر سوال نمره متناسب با درجه سختی اختصاص داده خواهد شد.
  • امکان استفاده از هر یک از زبان ها و تکنولوژی های برنامه نویسی(که با ساختار سوال تناسب دارند) وجود دارد.
  • کمیته داوری بر کلیه فرایند مسابقه، از تحلیل و حل مسئله تا دریافت خروجی برای ورودی های داده شده(test cases) نظارت خواهد داشت.
  • هر یک از گروه های شرکت کننده بایستی هزینه شرکت در مسابقه (۳۰۰٫۰۰۰ ریال)  را  پرداخت نمایند.
  • آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ می باشد.
  • برای گروه های برتر جوایزی در نظر گرفته شده است.

 جهت ثبت نام به سایت مجتمع مراجعه نمایید

Print Friendly, PDF & Email