۱- تعداد اعضای هر گروه بین ۲ تا ۵ نفر

۲- مبلغ ورودی برای شرکت در مسابقات ۳۰٫۰۰۰ ریال

۳- طول سکوی پرتاب راکت حداکثر ۵/۱ (یک و نیم متر) باشد.

۴- در ساخت راکت از هیچ وسیله خطرناک (نوک تیز و…..) استفاده نشود.

۵- حداکثر فشار برای پرتاب بین ۷ تا ۱۰ بار می باشد.

آیتم های ارزیابی

۱- برد (طول پرتاب راکت)

۲- طراحی راکت

۳- طراحی سکوی پرتاب راکت

  • محل ثبت نام مسابقات راکت آبی آزمایشگاه مقاومت صالح می باشد و مسئول آن جناب مهندس بخشی زاده می­باشد.
  • مهلت ثبت نام یک هفته قبل از شروع مسابقه می باشد.
Print Friendly, PDF & Email