۱-  مسابقه در سطح دانشگاه ها و  مدارس شهرستان اسفراین برگزار خواهد گردید. این مسابقات به طور جداگانه در ۲ گرایش راندمانی ، هدفمند برگزار می گردد.

۲-  اعضای هر گروه می‌بايست از دانشجویان یک دانشگاه و یا یک مدرسه باشند .

۳-  محدودیتی برای شرکت کنندگان وجود ندارد و دانشجویان تمامی رشته ها می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

۴- در هنگام ثبت نام، اسم يك نفر به عنوان سرپرست گروه و اسم حداكثر۳  نفر ديگر به عنوان اعضاي گروه، ثبت خواهد شد.(در مجموع ۴ نفر)(لازم است کلیه تیمها فرم ثبت نام که پیوست این آیین نامه میباشد را تکمیل نمایند)

۵-  هر گروه  می‌تواند حداکثر سه سازه ساخته و در مسابقه شركت دهد. تعداد سازه ها در یک گرایش محدودیت ندارد.(هر سه سازه می تواند در یک گرایش شرکت نماید)

۶-  هزينه ثبت نام براي هر گروه با یک سازه ۳۰٫۰۰۰ تومان، با دو سازه ۴۰٫۰۰۰ تومان و با سه سازه ۵۰٫۰۰۰ تومان  است.

۷- نحوه ثبتنام : مراجعه به سایت دانشگاه و پر کردن فرم ثبتنام مسابقات  (اسامی تیم شرکت کننده + اسکن فیش واریزی )  و  پرکردن فرم مسابقات سازه های ماکارونی  و تحویل مدارک [ ۱ – یک قطعه عکس ۳*۴    ۲ – یک کپی از کارت دانشجویی(برای بخش دانش آموزی معرفی نامه مدارس جایگزین این بخش خواهد بود.)   ۳ – پرکردن فرم ثبت نام (هر تیم یک فرم پر می نماید)  ۴ – اصل فیش واریزی (درج نام مسابقه + اسامی تیم شرکت کننده) ]  به واحد پژوهش مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین . 

 

 

دانلود فرم مسابقات سازه های ماکارونی 

 

 

Print Friendly, PDF & Email