426223729_200275_14859947682157003291

 

۱- تیم ها در قالب حداکثر سه نفره تشکیل شود

۲- مسابقه در دو مرحله تئوری و عملی با در نظر گرفتن به ترتیب ۳۰% و ۷۰ % نمره پایانی می باشد ، که آزمون تئوری یک روز قبل از آزمون عملی برگزار می‌گردد.

۳- نمونه‌های آزمون از آلیاژ ۴۲CrMo4  می‌باشد.

۴- شرکت کنندگان باید تمامی مراحل انجام کار و توجیه علمی را مکتوب در پایان روز مسابقه به تیم داوران تحویل دهند.

۵- نمونه ها از پیش آماده و  با شرایط یکسان در اختیار گروه‌ها قرار داده می‌شود.

۶- مراحل انجام سیکل مورد نظر باید طی روز  مسابقه در محل آزمایشگاه عملیات حرارتی انجام شود.

۷- مدت زمان در اختیار هر تیم ۶ ساعت می‌باشد.

۸- سیکل عملیات حرارتی برای تمام نمونه‌های یک گروه باید یکسان باشد.

۹- نمونه شامل سه عدد نمونه کشش ، ضربه و سختی سنجی می‌باشد.

۱۰- مواد  و دستگاه‌های مورد استفاده به شرح زیر می‌باشد:

آب، روغن، نمک عملیات حرارتی، کوره ۱۵۰۰C ، کوره ۱۲۰۰C ، کوره سطلی، نمک خوراکی، گرافیت، هیدروکسید سدیم، کربنات کلسیم، یخ، مفتول فولادی و سه ماده دلخواه که تهیه آن بر عهده گروه‌های شرکت کننده و باید از قبل مورد تایید داوران قرار گرفته باشد.

۱۱- در روز مسابقه گروه‌ها طبق برنامه زمان بندی شده جهت انجام سیکل مربوطه در محل آزمایشگاه حضور می‌یابند.

۱۲- در تمامی مدت زمان انجام عملیات حرارتی، برخورداری از شرایط ایمنی الزامیست.

 

 دانلود سوال مسابقه عملیات حرارتی

 

 

Print Friendly, PDF & Email