مشخصات فردي                                                                                                             
نام و نام خانوادگي :محسن محمدي                                      آدرس پست الكترونيك و شماره تماس: mohammadi.m54@gmail.com , mohsen@esfarayen.ac.ir

  

 

مشخصات فردي :                                                                                                             
نام و نام خانوادگي :محسن محمدي                                      آدرس پست الكترونيك و شماره تماس: mohammadi.m54@gmail.com , mohsen@esfarayen.ac.ir

سابقه تحصيلي و تخصصي :                                                                                                  

درجه تحصيلي رشته تحصيلي و تخصصي مؤسسه/دانشگاه سال دريافت مدرك
دکترای تخصصی فناوری اطلاعات UKM ۹۳
فوق ليسانس فناوري اطلاعات –تجارت الکترونيک دانشگاه شيراز ۸۷
ليسانس برق-قدرت دانشگاه مازندران     ۷۸

سابقه شغلي و تجربي :

 سمت

 

مدت

 از تاريخ      تا تاريخ

نام مؤسسه
استادیار

و مدیر طرح و برنامه

۱/۷/۹۳ مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
استادیار ۱/۷/۹۳ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق
مدرس ۲۰/۱۱/۸۷ ۱۰/۶/۸۸ سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی
مدرس ۱/۱۰/۹۲ ۱/۶/۹۳ دانشگاه UKM  مالزی
مدرس ۱/۷/۸۵ ۱/۷/۸۶ دانشگاه بجنورد
مدرس ۱/۷/۸۳ ۱/۷/۸۵ دانشگاه آزاد اسلامي
مدرس    ۱/۷/۸۲ ۱/۷/۸۳ آموزشکده فني پسران
مدرس ۱/۷/۸۱ ۱/۷/۸۸ آموزشکده فني دختران
مدرس ۱/۶/۸۶ ۱/۷/۸۷ دانشگاه دولتي بجنورد
مدرس ۲۰/۶/۸۶ ۱/۷/۸۹ دانشگاه پيام نور
طراح شبکه هاي توزيع برق ۱/۶/۸۳ ۱۳۸۵ شبکه توزيع برق خراسان شمالي
عضو حقيقي نظام صنفي رايانه ۱/۳/۸۷ ۱/۷/۸۸ سازمان نظام صنفي رايانه خراسان رضوي
عضو شورای سیاست گذاری مشاوره و بهداشت روان ۱۴/۱۰/۹۴ —- مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

 

 

فعالیت های پژوهشی:

 سمت

 

مدت

 از تاريخ      تا تاريخ

نام مؤسسه
عضو هسته پژوهش ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ شرکت مخابرات خراسان شمالي
عضو هسته پژوهشی ۱/۷/۹۳ مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
دبیر کنفرانس ملی مهر ۹۴ عنوان کنفرانس : دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر- مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
دبیر علمی همایش ۱/۷/۹۴ عنوان همایش : همایش ملی مدارس هوشمند و تعلیم و تربیت – اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی
دبیر کنفرانس ملی مهر ۹۵ عنوان کنفرانس : دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر- مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی مهندسی کامپوتر و تئوری اطلاعات ۹۵ —- مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
عضو کمیته تالیف کتاب ۱/۲/۹۵ مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

 

  مشخصات آثار منتشر شده علمي :

 • کتب و اثر تالیفی:
 • Service-oriented methodology for supply chain process modeling (تالیف شده )
  • برنامه نويسي پيشرفته ( در دست ترجمه)
  • مباني كامپيوتر و برنامه نويسی ( جزوه آموزشی)
  • تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی ( در دست تدوین)

مقالات علمي  معتبر چاپ شده:

۱-E- Marketing and Mobile marketing “ “- فصلنامه علمی ترويجی کارافن(اداره کل مدارس عالی فنی حرفه ای) زمستان ۸۷

۲-“نگرش سيستمي بر مديريت توزيع کالا از ديدگاه تجارت الکترونيک”-ماهنامه عصر فناوری اطلاعات- شماره ۴۱ اسفند ۸۷

۳-“ سيستم اطلاعات مديريت توزيع کالا از ديدگاه تجارت الکترونيک”- فصلنامه علمی ترويجی کارافن(اداره کل مدارس عالی فنی حرفه ای )-  زمستان ۸۷

۴-“توليد محتوای آموزش الکترونيکی”- مجموعه مقالات علوم فنی مهندسی در عصر نو-زمستان ۸۵

 

کنفرانس ها و سمينار های علمی:

۱- E- Marketing and Mobile marketing – کنفرانس علمی تخصصی مرکز IT  فنی حرفه ای بجنورد- زمستان ۸۵

۲-توليد محتوای آموزش الکترونيکی – سمينار منطقه ای علوم فنی مهندسی در عصر نو- دانشگاه آزاد بجنورد – زمستان ۸۵

 • “SOA-based business process for Supply Chain Management,” Software Engineering (MySEC), 2011 5th Malaysian Conference in , vol., no., pp.213-216, 13-14 Dec. 2011, Mohammadi, Mohsen; Mukhtar, Muriati
 • A Review of SOA Modeling Approaches for Enterprise Information Systems،Mohsen Mohammadi[1], Muriati Mukhtar، International Conference on Electrical Engineering and Informatics 2013 (ICEEI 2013)، Science direct., Procidia technology , 2013, Procedia Technology
 • هوشمند, اعظم و محسن محمدی، ۱۳۹۴، راهکارهای مقابله با خطرات امنیتی در تجارت الکترونیک، کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر، استان خراسان شمالی- اسفراین، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین،
 • محمدی, محسن، ۱۳۹۴، فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر معماری سرویس گرا، کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر، استان خراسان شمالی- اسفراین، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
 • محمدی, محسن، ۱۳۹۴، مدل سازی فرآیند تدارکات درسیستم اطلاعات مدیریت توزیع کالا، کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر، استان خراسان شمالی- اسفراین، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
 • -رحمتی, هاجر؛ محسن محمدی و ذکیه رحمتی، ۱۳۹۴، رمز نگاری تصویر دیجیتال، کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر، استان خراسان شمالی- اسفراین، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
 • غلامی, آدیش؛ محسن محمدی و فرهنگ پدیداران مقدم، ۱۳۹۴، بررسی چارچوب ها جهت طراحی سیستم اطلاعات مدیریت دارویی، کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر، استان خراسان شمالی- اسفراین، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
 • محمد اکبر پور,اکرم رحمتی, محسن- محمدی ,کشف اسپم در شبکه اجتماعی فیسبوک با استفاده از داده کاوی, سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در کامپیوتر و فناوری اطلاعات تابستان ۹۴
 • امیری, محدثه؛ صائب عزیزی و محسن محمدی، ۱۳۹۴، امنیت در تجارت الکترونیک و راهکارهای پیشنهادی، کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر، استان خراسان شمالی- اسفراین، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

 

پايان نامه های  کارشناسی ارشد:

 • ارائه يک چارچوب جهت طراحي سيستم اطلاعات مديريت دارويي(مطالعه موردي:بيمارستان وليعصر اراک) ۹۴ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق
 • آموزش از طريق ابزارهاي الکترونيکي همراه تحت سامانه پردازش ابری Windows Azure94 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق
 • به کارگيري شبکه هاي حسگر بيسيم براي ايجاد مديريت بحران در شهر هوشمند با استفاده از الگوريتم pso با معماري شش ضلعي ۹۴ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق
 • به کارگيري شبکه‏هاي MANET در مديريت بحران در شهر‏هوشمند با پروتکل AODV بهبوديافته ۹۴ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق
 • پیاده سازی سیستم کسب و کار با استفاده از معماری منابع گرا ۹۴ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق

 

        زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

 • Business Process Management
 • Supply Chain management
 • Database and Data Modeling
 • System Analyze and Design

۵ – Electronic Commerce

 دوره های آموزشی گذرانده :

نام دوره سازمان/مؤسسه
۱- Network simulation

۲-Network simulation

۳-Acedameic writing

۴- SPSS

 

UKM  کوالامپور مالزی

 

۵-آموزشي ICT

۶-دوره آموزشي ارائه مطالب

۷-  بانک های اطلاعاتی

 

استانداری خراسان شمالی

 

۸-آشنایی با استاتدارد سازی ۱

۹- آشنایی با استاتدارد سازی ۲

۱۰-مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید

اداره استاندارد بجنورد
۱۱-دانش افزایی و نحوه ارزیابی مقالات در پایگاه استنادی

۱۲-نانو تکنولوژی

۱۳-آشنایی با مراکز رشد

 

مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

 

 

 

دانلود رزومه

 

 

Print Friendly, PDF & Email