“باسمه تعالی”

 

 

نام و نام خانوادگی: صدیقه عباسی

آدرس پست الکترونیک: s.abbasi@esfarayen.ac.ir 

 

تحصیلات و توانایی های علمی

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ پایان تحصیل
دیپلم ریاضی مشهد ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان ۱۳۸۳
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فردوسی مشهد ۱۳۸۹
دکتری مهندسی شیمی فردوسی مشهد ۱۳۹۳

 

عنوان رساله دکتری:

تحت عنوان بررسي تغييرات خواص حرارتي ، ميزان پايداري و گرانروي نانوسيال حاوي نانولوله هاي کربني اصلاح شده با نانوذرات TiO2

 

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد:

مدلسازی و شبیه سازی فرایند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ

 

مقالات
علمی و پژوهشی داخلی
عنوان مقاله عنوان مجله
Effect of Time and Temperature on Moisture Content, Shrinkage, and Rehydration of Dried Onion Iranian Journal of Chemical EngineeringVolume 6, number 3)
مدلسازي رياضي فرايند خشک کردن پياز به کمک خشک کن هواي داغ مجله علمی پژوهش های علوم وصنایع غذایی ایران (جلد۵ شماره۲)
آرايش نانولوله کربنی چند ديواره با نانوذرات TiO2 و بررسي پايداري سوسپانسيون بدست آمده مجله علمی پژوهشی مواد نوين:   پاييز ۱۳۹۱ , دوره  ۳ , شماره  ۱ (پياپي ۹) ; از صفحه ۶۵-۷۶
Investigation of changes in the physical properties and microstructure and mathematical modeling of shrinkage of onion during hot air drying Iranian Food Science & Technology ResearchJournal (Vol. 7, No. 1, 2011, p. 92-98)
 تاثیر میزان نانوذرات بر روی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانولوله­های کربنی آرایش یافته با نانوذرات TiO2 فصلنامه علمی پژوهشی فرایندهای نوین در مهندسی مواد. 
Thermal conductivity of water based nanofluids containing decorated multi walled carbon nanotubes with different amount of TiO2 nanoparticles Iranian Journal of Chemical Engineering 
Synthesis of SnOand ZnO nanoparticles and SnO2-ZnO hybrid for the photocatalytic oxidation of methyl orange Iranian Journal of Chemical Engineering 
FABRICATION AND EVALUATION OF PT/M (M= CO, FE) CHITOSAN SUPPORTED CATALYSTS FOR METHANOL ELECTROOXIDATION: APPLICATION IN DIRECT ALCOHOL FUEL CELL Journal of Nanostructures 
سنتز و مشخصه¬یابی نانومیله¬های نقره و مس و بررسی هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله¬های سنتزشده مجله فرایندهای نوین در مهندسی
The thermal conductivity investigation of nanofluids containing decorated Ag nanorods with Cu nanoparticles using statistical method Journal of Advanced Materials and Processing
بررسی حذف فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ در سوسپانسیون حاوی نانوذراتو بررسی تاثیر متغیرهای موثر بر فرایند SnO2 و  ZnO مجله سلامت و محيط زیست،فصلنامه ي علمي پژوهشي
علمی-پژوهشی خارجی
عنوان مقاله عنوان مجله
Decorating and filling of multi-walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles via wet chemical method Journal of Engineering
ISI
عنوان مقاله عنوان مجله
Statistical analysis of thermal conductivity of nanofluid containing decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles ”, Bulletin of Materials Science, 2014, 37: 5, 1-7
Synthesis of TiO2 nanoparticles and decorated Multi-walled carbon nanotubes with various content of rutile titania Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2015,45. 
Effectof multi-walled carbon nanotubes on mechanical properties of high-performance mortar Magazine of Concrete Research
Experimental investigation of the rheological behavior and viscosity of decorated Multi-Walled carbon nanotubes with TiO2nanoparticles/water nanofluids Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
The effect of pH on the photocatalytic degradation of methyl orange using decorated ZnO nanoparticles with SnO2 nanoparticles Journal of Materials Science Materials in Electronics
Comparison between experimental and theoretical thermal conductivity of nanofluids containing MWCNTs decorated with TiO2 nanoparticles Experimental Heat Transfer
Statistical analysis of the photocatalytic activity of decorated multi-walled carbon nanotubes with ZnO nanoparticles Journal of Materials Science Materials in Electronics
The experimental and statistical investigation of the photo degradation of methyl orange using modified MWCNTs with different amount of ZnO nanoparticle Journal of Materials Science Materials in Electronics
Removal efficiency optimization of organic pollutant (methyleneblue) with modified multi-walled carbon nanotubes using design

of experiments (DOE)

Journal of Materials Science Materials in Electronics
Variation of the photocatalytic performance of decoratedMWCNTs (MWCNTs-ZnO) with pH for photo degradation

of methyl orange

Journal of Materials Science Materials in Electronics
همایش­های ملی و بین­المللی
Propose suitable model for modeling of moisture ratio and estimation of effective moisture diffusivity of onion slices by hot air dryer The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009)
Modeling of moisture ratio and shrinkage of onion slices during hot air drying The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009)
اصلاح سطح نانولوله کربنی و بررسی میزان پایداری نانوسیال نانولوله کربنی/آب  اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
Covalent functionalization of TiO2 nanoparticles on multi wall carbon nano tubes ”,  UFGNSM, 2013, Tehran, Iran.
Photocatalytic degradation of methyl orange by ZnO and SnO2 nanoparticles  ۱st National Conference of Nanotechnology in Chemistry and Chemical Engineering
The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids چهارمین همایش علمی مهندسی فرایند
Thermal stability investigation of decorated multi wall carbon nano tubes (MWCNT) with TiO2 nanoparticles چهارمین همایش علمی مهندسی فرایند 
فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید حاوی نانوذرات  ZnOو  SnO2در تجزیه متیل اورانژ  کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
سنتز و مشخصه­یابی نانوذرات Ag و CuO و هیبرید CuO-Ag کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم-نانو لوله کربن برای الکترواکسیداسیون اتانول در محلول­های قلیایی  کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
سنتز نانوکاتالیست دو فلزی پلاتین کبالت چیتوسان و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن برای الکترواکسیداسیون اتانول در پیل­های سوختی کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم برای الکترواکسیداسیون ایزوپروپانول در پیل­های سوختی کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
تاثیز میزان نانولولههای کزبنی در هیبزید MWCNT-ZnO بر روی راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ، دانشگاه تهران
حرف آلاینده متیل اوزانژ اش آب با استفاده اش هیبسید حاوی نانولوله های کربنی و نانوذرات اکسید روی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ، دانشگاه تهران

 

 

 

سوابق اجرایی :

سمت محل خدمت سال
مدیر پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از مرداد ۱۳۹۴ تا کنون
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین مهر ۹۴
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین مهر ۹۵

 

دوره های آموزشی

نام دوره آموزشی مرتبط با حوزه فناوری برگزار کننده و تایید کننده مدرک دوره
دوره های آموزشی فناوری نانو ستاد نانو دانشگاه تهران
ایمنی و HSE وزارت علوم

 

سوابق تدریس

عنوان درس دانشگاه محل تدریس
دروس رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سیرجان
دروس رشته مهندسی شیمی دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی
دروس رشته مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

 

 

Print Friendly, PDF & Email