مشخصات:

  • با قابلیت تنظیم شیب دمایی
  • حداکثر دمای نامی ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد
  • دارای فضای ۹ لیتری

 

Print Friendly, PDF & Email