مشخصات:

  • حداکثر دمای نامی ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد
  • قابلیت برنامه ریزی تا ۹ مرحله مختلف
  • دارای فضای ۲۰ لیتری

کارایی:

  • جهت دوب و عملیات حرارتی بکار می رود
Print Friendly, PDF & Email