مشخصات:

  • تیوب با جنس آلومینایی
  • اختلاف دمایی تا ۲۰ در جه
  • با قابلیت برنامه ریزی
  • امکان حرارت دهی تحت گاز یا خلع

کارایی:

  • عملیات حرارتی تحت اتمسفر کنترل شده
Print Friendly, PDF & Email