مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

آرشیو ماهیانه "فروردین, ۱۳۹۵"

همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی دانشگاه عاری از دخانیات

همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی دانشگاه عاری از دخانیات

...

ادامه مطلب ...

برخورداری صددرصدی دانشجویان از وام های صندوق رفاه

صددرصد دانشجویان مجتمع اموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از وام های صندوق رفاه دانشجویی برخوردار شدند .به گفته مدیر امور دانشجویان مجتمع اموزش عالی اسفراین کلیه...

ادامه مطلب ...

دریافت وام دانشجویی

کلیه دانشجویان مجتمع که متقاضی دریافت وام دانشجویی در بخش های شهریه ، مسکن ،تحصیل و ازدواج از صندوق رفاه دانشجویی بوده اند ، مورد تایید کارشناسان صندوق قرار گرفته و...

ادامه مطلب ...